Information från styrelsen – Juni 2014

25 juni 2014

Hej alla föräldrar!

Så var det återigen dags för lite information från styrelsen.

Trädgårdsdagen
På måndagen efter trädgårdsdagen hittades kvarglömda verktyg i trädgården, vassa sådana!
Viktigt att alla ansvarar för att det de har använt läggs tillbaka på rätt plats.

Foton på pedagoger
Foton har tagits på alla pedagoger inklusive de som återkommande är vikarier. Dessa kommer att sitta uppe på respektive avdelning för att man lättare ska kunna se vem som är i tjänst för dagen.

Föräldrakommittéer
Arbetsdokumenten för respektive kommitté har gåtts igenom och reviderats vid behov. Snart kommer dessa finnas tillgängliga för alla på hemsidan.

Frukost eller ej
Frågan om det ska serveras frukost eller inte på förskolan har tidigare tagits upp i föräldrarådet samt av styrelsen och nu tas diskussionen ytterligare en gång. Efter att ekonomiska fakta tagits fram på vad frukostservering verkligen kostar förskolan kommer föräldrar få tycka till.

Frågor eller funderingar?
Hör av er till styrelsen@rosatornetilund.se