Välkommen till
Rosa Tornet
Montessoriförskola i Lund
Ikon Föräldraengagemang

Föräldraengagemang

Rosa Tornet är ett föräldrakooperativ där föräldrarna tar ett aktivt ansvar för verksamheten genom att delta i föräldrakommittéer, trädgårdsdagar och styrelsearbete. Föräldraengagemanget skapar gemenskap och gör det möjligt att hålla en högre nivå på förskolan.

Ikon Hög personaltäthet

Hög personaltäthet

På Rosa Tornet har vi mer personal per barn än genomsnittet och dessutom betydligt fler utbildade pedagoger. Vår fantastiska personal skapar de bästa förutsättningarna för alla barn på förskolan att utvecklas, lära sig nya saker och få en positiv och rolig dag.

Ikon Montessoripedagogik

Montessoripedagogik

Maria Montessori visste vad varje förälder vet – nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att prova på och lära nya saker. Montessoripedagogiken sätter barnet i centrum genom att erbjuda det hjälp till självhjälp.

Ikon Kravcertifierad mat

Kravcertifierad mat

Vi har en egen kock som har kunskap och engagemang att möta barnens behov av rätt näring och god mat. Vår mat är ekologisk, kravcertifierad och lagas helt från grunden med mycket närproducerade råvaror. Behöver vi säga att även pedagogerna älskar maten?

Ikon Systematisk kvalitetssäkring

Systematisk kvalitetssäkring

På Rosa Tornet arbetar pedagogerna aktivt med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten genom planering, utvärdering och analys. Med hjälp av en årsplan planeras målen i läroplanen för att skapa en stabil grundverksamhet som är trygg, utvecklande och lärande.

Ikon Utvecklande miljö

Utvecklande miljö

Våra moderna och ändamålsenliga lokaler och våra stora fantastiska trädgård skapar en trivsam och stimulerande miljö för både lek och utbildning. Barnen erbjuds varierande aktiviteter och material som tränar och förbereder dem för såväl skola som det vardagliga livet.

Respekt Kommunikation Glädje

En bättre förskola

Vår vision är att vara skåneas bästa förskola. Därför har vi mer personal än riksgenomsnittet, och fler utbildade pedagoger. Vi har stora och moderna lokaler speciellt anpassade för vår verksamhet, en fantastik utemiljö som inbjuder till både lek och lärande och vår egen kock lagar kravcertifierad mat som ger energi för hela dagen. Hos Rosa Tornet får era barn helt enkelt de bästa förutsättningarna för att utvecklas och förbereda sig inför skolan.

Köanmälan

Antal förskolelärare per 10 barn

1,25
Rosa Tornet
0,80
Riksgenomsnitt

Andel utbildade förskolelärare

69%
Rosa Tornet
39%
Riksgenomsnitt

Kvm lekyta per barn

7,8 m2
Rosa Tornet
7,5 m2
Riksgenomsnitt