Blogg - Kategori: Styrelseinfo

Styrelsen informerar – Mars

13 mars 2015

Hej alla föräldrar! På senaste styrelsemötet analyserades föräldraenkäten och resultatet har mailats ut till er. Ekonomin ser bra ut och vi följer budget. Samtliga pedagoger ska få utbildning i akuta tillstånd som kan drabba barn och hur de kan handläggas i väntan på vårdpersonal. Vi ser fram emot stor uppslutning på årsmötet 25 mars! Glöm […]

Styrelsen informerar – Februari

13 februari 2015

Styrelsen har haft sitt första möte för året, protokollet i sin helhet finns snart att ta del av på hemsidan. Bland annat diskuterade vi frågor till föräldraenkäten som ni har fått svara på och som sammanställs och presenteras inom kort. Glädjande har vi beviljats bidrag på 25000 kr för anläggning av en mindre skog på […]

Information från styrelsen – Juni 2014

25 juni 2014

Hej alla föräldrar! Så var det återigen dags för lite information från styrelsen. Trädgårdsdagen På måndagen efter trädgårdsdagen hittades kvarglömda verktyg i trädgården, vassa sådana! Viktigt att alla ansvarar för att det de har använt läggs tillbaka på rätt plats. Foton på pedagoger Foton har tagits på alla pedagoger inklusive de som återkommande är vikarier. […]

Information från styrelsen – April 2014

29 april 2014

Hej! Framöver kommer veckomailet med jämna mellanrum även innehålla information från styrelsen i form av kortversion av vad som diskuterats på senaste styrelsemötet. På så sätt hoppas vi kunna delge vilka frågor styrelsen arbetar med och vad som är på gång i verksamheten. Precis som tidigare hittar ni styrelseprotokollen i sin helhet på hemsidan. Vi […]