Blanketter och rutiner

Likabehandlingsplan

Förskolan ska vara en plats där barn ska känna trivsel och uppleva trygghet i en miljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Därför tillämpar vi nolltolerans mot kränkningar och arbetar målmedvetet med det främjande, förebyggande och stödjande arbetet. Vi strävar efter att våra värdeord, respekt, kommunikation och glädje skall genomsyra vår dagliga verksamhet.
Rosa Tornets likabehandlingsplan

Personuppgiftspolicy

Rosa Tornets personuppgiftspolicy

Anmäl/ändra barnens tider

Gör så här för att anmäla/ändra barnets vistelsetider:

Autogiro

Vi rekommenderar alla att betala via autogiro då det förenklar betalning för alla parter.

Gör så här för att anmäla ditt medgivande till autogiro:

Logga in på er internetbank, välj autogiro och sök på Rosa Tornet inom Barnomsorg. Ni ska då se följande uppgifter:
ROSA TORNET MONTESSORIFÖREN   5406-5206   MÅNADSAVGIFT FÖR BARNOMSORG
Välj Rosa Tornet och vid anmodan fyll i barnets personnummer och komplettera med ev. ytterligare uppgifter som banken frågar om. Godkänn/acceptera därefter medgivandet.

Om ni inte har möjlighet att anmäla autogiro via er internetbank kan anmälan även göras manuellt genom att skriva ut blanketten för autogiro-medgivande, fylla i den och posta den till förskolan.

OBS!

Tänk på att ni måste göra en anmälan per barn, dvs har ni två barn så måste ni göra två anmälningar etc. Ange namn och personnummer (12 siffror) under ”betalarnummer/kundnummer” för varje barn. Då barn slutar på förskolan får ni gärna dubbelkolla med verksamhetschefen när sista betalningen skall ske för barnet i fråga och glöm då ej att själv avanmäla er autogirering via internetbanken. Använder ni blankett, skicka skriftligt avslut till förskolan med datum när autogirot skall avslutas.

Betalningsrutiner

Olycksfallsförsäkring

Alla barn på Rosa Tornet omfattas av den olycksfallsförsäkring som tillhandahålls av Lunds kommun. Försäkringen gäller för samtliga barn i kommunala och privata förskolor årets alla dagar, dygnet runt och dessutom utan självrisk.

Information om försäkringen och dess omfattning

Skadeanmälan

Skadeanmälan för skador ska ske till:
Länsförsäkringar Skåne
042-633 91 37 Klockan 08.00-16.00

Klagomål på verksamheten

Rutiner för klagomålshantering för Rosa Tornets Montessori Förskola

Enligt skollagen 4 kap 7-8 §§ ska förskolan ha skriftliga rutiner för klagomålshantering

Om du som vårdnadshavare på Rosa Tornets Montessori förskola har synpunkter/klagomål rörande verksamheten eller dess personal vill vi uppmuntra dig att först ta kontakt med pedagogerna på ditt barns avdelning.

Om du fortfarande efter kontakt med pedagogerna önskar gå vidare med ditt klagomål/synpunkt kan du kontakta Förskolechefen. Efter samtal med berörda parter återkopplar rektor/ pedagogerna inom 10 dagar. Vi dokumenterar alla eventuella synpunkter/klagomål.

Om skälen till klagomål kvarstår vill vi att ni vårdnadshavare lämnar in ett skriftligt klagomål. Rektor och/eller styrelsen återkommer inom 10 dagar och informerar vårdnadshavarna om hur förskolan beslutat att arbeta med de frågor som tagits upp i klagomålet. Om ditt klagomål/synpunkt är på rektor mailar du det till styrelsen@rosatornetilund.se

Rosa Tornet har regelbunden tillsyn från Lunds kommun och har möjlighet att kontakta kommunen om vi behöver råd och stöd.

Vi på Rosa Tornet ser klagomålshanteringen som ytterligare ett verktyg för vårdnadshavare att göra sin röst hörd om man inte känner att den dagliga kontakten med personalen är tillräcklig.

Blankett för klagomål på verksamheten Montessoriförskolan Rosa Tornet