Styrelsen informerar – Mars

13 mars 2015

Hej alla föräldrar!

På senaste styrelsemötet analyserades föräldraenkäten och resultatet har mailats ut till er.
Ekonomin ser bra ut och vi följer budget. Samtliga pedagoger ska få utbildning i akuta tillstånd som kan drabba barn och hur de kan handläggas i väntan på vårdpersonal.

Vi ser fram emot stor uppslutning på årsmötet 25 mars!
Glöm inte att anmäla er på listorna som sitter på respektive avdelning så att vi kan planera maten.