Styrelsen informerar – Februari

13 februari 2015

Styrelsen har haft sitt första möte för året, protokollet i sin helhet finns snart att ta del av på hemsidan.

Bland annat diskuterade vi frågor till föräldraenkäten som ni har fått svara på och som sammanställs och presenteras inom kort.

Glädjande har vi beviljats bidrag på 25000 kr för anläggning av en mindre skog på syskonens gård! Anläggningsarbetet kommer ske till våren.

Har ni frågor, vänligen hör av er till styrelse@rosatornet.se