Språk, dykarbaggar och pengar!

30 augusti 2013

Hej!

Denna veckan har vi börjat med våra språkgrupper. Tanken är att vi ska ha språkgrupp varje tisdag förmiddag. Syftet utgår från styrdokumenten för förskolan lpfö98/10. Bland annat tas det upp där att ”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara på barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (s.7)”

I språkgrupperna har vi till exempel tittat på vad våra namn innehåller för bokstäver, vilket namn har flest bokstäver, vilket namn är längst/kortast,vilket namn har flest stavelser, språksaga, lekar för att öka ordförrådet, rim och ramsor. Vi har även jobbat vidare med våra ordbildslådor. Barnen har varsin låda där de väljer vilka ord de vill lära sig att läsa. En pedagog skriver de önskade orden och sparar i barnens låda. Barnen ser ordet som en bild och kan därför känna igen de olika orden. Vi tränar på olika sätt tillsammans på att läsa och känna igen ord och ljud. Barnen väljer ofta namn på familjemedlemmar, favoritdjur och ord i deras vardag. Några barn har börjat göra en egen flanosaga som de ska få göra klart och berätta för gruppen nästa vecka.
Våra morgongrupper har haft avslappning/yogaövningar, räknat, läst, sjungit, räknat pengar och lagt upp antal för att få förståelse för pengarnas värde.

Vi har även besökt lekplasten under veckan för att träna barnens motorik. En tur till dammen har det också blivit där vi hovat. Vi lyckades fånga små fiskar och dykarbaggar.

På onsdag 4september är det dags för 08:or grupp 1 att åka på naturdag. Vi kommer att åka till Trollskogen. Det hänger information vid anslagstavlan i hallen om de olika grupperna och datum när vi ska åka ut. På onsdag är det Calle, Pietro, Frida, Ingrid som åker från Trädet och Carl, Alicia från Grodan.

Trevlig helg önskar Trädet

  • Förälder skriver:

    Det är en nöje att läsa er blogg varje vecka.
    Tack för det fantastiska jobbet ni gör!
    /Jahima, Astrid R.s mamma.

Comments are closed.