Föräldrakommittéer

Mat och fest

Ansvarig/sammankallande: Se blå markering nedan.

Arbetsbeskrivning för kommittéen

 

Gräs

Ansvarig/sammankallande: Se blå markering nedan.

Fond

Ansvarig/sammankallande: Se blå markering nedan.

Arbetsbeskrivning för kommittéen

Utemiljö trädgård

Ansvarig/sammankallande: Se blå markering nedan.

Arbetsbeskrivning för kommittéen

Utemiljö bygg

Ansvarig/sammankallande: Se blå markering nedan.

Arbetsbeskrivning för kommittéen

IT

Ansvarig/sammankallande: Se blå markering nedan.

Arbetsbeskrivning för kommittéen

Föräldraengagemang

Ansvarig/sammankallande: Se blå markering nedan.

Arbetsbeskrivning för FEK

Innebygg

Ansvarig/sammankallande: Se blå markering nedan.

Arbetsbeskrivning för kommittéen
Åtgärdslista

Varje avdelning hänger upp en åtgärdslista där pedagogerna kan lista de åtgärder som behöver göras i innemiljön på avdelningen. När något på listan åtgärdats signerar den från innebygg som utfört arbetet. Man kan med fördel även addera övriga innebygg-åtgärder till listan, så blir den en sammanfattning över vad som gjorts i innemiljön på avdelningen.

Vet ej – ännu inte tilldelade

Styrelsen bör omgående tilldela dessa föräldrar i lämplig kommitté efter behov.