Information från styrelsen – April 2014

29 april 2014

Hej!

Framöver kommer veckomailet med jämna mellanrum även innehålla information från styrelsen i form av kortversion av vad som diskuterats på senaste styrelsemötet. På så sätt hoppas vi kunna delge vilka frågor styrelsen arbetar med och vad som är på gång i verksamheten. Precis som tidigare hittar ni styrelseprotokollen i sin helhet på hemsidan.

Vi har en ny styrelse!
På årsmötet valdes Lin Backlund till ordförande. Andreas Friberg och Lina Nyhlén valdes in som nya i styrelsen. Närmare presentation av samtliga medlemmar finns på hemsidan samt på avdelning. Styrelsens informationstavla på syskonavdelningen ska göras tydligare, småbarnsavdelningen som inte haft någon tavla överhuvudtaget kommer få detta.

Utveckling av utemiljön
Via studiefrämjandet har förskolan tillgång till en ekologisk odlingslott på Brunnshög, 100 kvm stor. Där går vissa av pedagogerna en lärarledd kurs med syfte att lära sig skapa en spännande utemiljö för barn.

Via “Gröna skolgårdar” kommer pengar sökas för ett växthus på syskonavdelningens gård.

Nyrekryteringar
Rekrytering av föräldravikariat samt annat korttidsvikariat pågår, totalt 3,5 tjänster söks from i höst.

Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, förskolan följer plan och budget. 20000 kr kommer investeras i fiberinkoppling då det i nuläget är för långsam uppkoppling mot internet vilket stjäl mycket tid från personalen.

Datum för hösten
9/9 Uppstartsmöte för kommitéerna
23/9 Föräldrarmöte
Därtill kommer två trädgårdsdagar samt luciafirande.

Har du frågor om styrelsens arbete, ta gärna kontakt med styrelsen@rosatornetilund.se

Hälsning
Styrelsen

  • Förälder skriver:

    Tack! Bra idé med info här samt bra med tidiga datum 🙂

  • Förälder skriver:

    Jag saknade den här kanalen till styrelsen. Bra att vi har den nu.
    Super bra med investering i snabbare uppkoppling. Tack för allt engagemang.

Comments are closed.