Humlan/Fjärilen vecka 36

8 september 2017

Hej alla föräldrar!

Veckan som varit:

-Studiedagen i Ystad ledde oss fram till ett nytt mål som vi kommer att arbeta med, normkritiskt förhållningssätt. Vi kommer att starta vårt mål under månaden och återkommer längre fram hur vi arbetar med detta.

-Vi tackar för all hjälp på trädgårdsdagen i lördags.

-Vi fortsätter med våra inskolningar.

-Fjärilen har spelat på en trumma under samlingen till en namnsång.

-Humlan har sjungit sånger till Fridas gitarrspel och arbetat med lera.

-Vi har fått in böcker från biblioteksbussen.

 

Veckan som kommer:

-Vi startar upp våra avdelningsplaneringar.

-Vi fortsätter arbeta mycket med vår grundverksamhet för att göra våra barn trygga och för att göra gruppen trygg.

 

Övrigt:

-Se till att det finns kläder efter väder då vädret skiftar väldigt mycket.

-Namna barnens kläder för att underlätta vårt arbete.

 

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar,

Humlan & Fjärilen