Personalens studieresa till rom

3 juni 2014

Mellan den 17:e och 20:e maj åkte hela personalen på studieresa till Rom. Vi hade stora förhoppningar om att vår resa skulle vara både lärande och utvecklande, och det blev den verkligen. Våra dagar var fyllda med studiebesök, teambuilding och nätverkande (två andra förskolor från Skåne reste samtidigt).

Vi gjorde studiebesök i två förskolor vilket gav oss en möjlighet att se hur de här skolorna arbetade med synen på det kompetenta barnet, arbetade med barns ”100 språk” och hur de fångade och skapade sammanhang för barns lärande. Den ena förskolan vi besökte var CASA die BAMBINI (barnens hus) som var den första skolan Maria Montessori öppnade 1907. Skolan hade varit igång sedan dess med undantag för några år under andra världskriget.

Det vi såg på skolorna speglade inte bara Montessoripedagogiken utan även den kultur som finns i Italien och det ekonomiska läget landet befinner sig i. Lärarna vi träffade var mycket kreativa, stolta och erfarna (flera hade arbetat 30 år på samma skola).

Resan har gett oss mängder med nya idéer på hur vi kan utveckla vår pedagogik och vår verksamhet. Det var även väldigt värdefullt att få tid att reflektera tillsammans, möjlighet att dela upplevelser och att få prata med andra pedagoger vilket verkligen kommer att hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla förskolan.

Klicka här för att se bilder från vår resa.

Ha en skön helg önskar Monica och personalen