Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den långsiktiga driften och strategiska frågor för Rosa Tornet. Detta innefattar exempelvis att granska och följa upp ekonomin, göra budget och ta fram strategier för att säkerställa att vi har en trygg och fungerande verksamhet som ständigt utvecklas för att leva upp till vårt mål att vara den bästa förskolan. Enligt stadgarna ska vi ha 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Malin Jonsson
Ordförande
Mail: ordforande@rosatornetilund.se

Jag har två söner på Rosa tornet, Hugo på Trädet och Ludvig på Humlan, båda som har gått på Rosa Tornet sedan hösten 2019. Som nyinvald i styrelsen ser jag framemot att få en bättre inblick i förskolans verksamhet och att lära känna pedagogerna och föräldrarna involverade på förskolan. Mitt ansvar i styrelsen är sekreterare och även kontaktperson för gräsklippningskommittén. Till vardags jobbar jag med forskning och utveckling av lasersystem på ett bolag i Lund som heter Gasporox.

Jaquelin Krüger
Kassör
Oskar Wieslander
Fastighetsansvarig & vice ordförande
Mail: vice@rosatornetilund.se
Kommitté: Inne & Utebygg
Susanna Nordvall Hanlon
Sekreterare
Mail: sekreterare@rosatornetilund.se
Kommitté: Gräs
A.J Karikari
Informationsansvarig
Mail: it@rosatornetilund.se
Kommitté: IT, FEK & Trädgård
Sofie Dahlström
Personalansvarig
Mail: personal@rosatornetilund.se
Kommitté: Trädgård & Fond
Vakant
Kommittéansvarig
Mail: kommitte@rosatornetilund.se
Kommitté: Mat & fest