Köanmälan

Information till er som redan står i kö hos oss

Samtliga platser för våren och hösten är nu tilldelade. Har ni inte blivit kontaktade om en plats betyder det att ni inte tilldelats någon förskoleplats hos oss. Ni behåller givetvis er placering i kön och om det skulle uppstå någon ledig plats kommer ni att bli kontaktade i turordning.

Fyll i nedanstående formulär för att ställa ditt barn i kö till Rosa Tornet. Om du/ni har flera barn som du vill anmäla, vänligen fyll i formuläret en gång för varje barn.

Förtur ges till barn vars syskon är inskrivet på Rosa Tornet vid anmälan. Barn skall antas i den ordning de står upptagna i listan, med hänsyn tagen till förskolans avdelningars behov.

OBS! Det är först när ni erhållit bekräftelse från oss som barnet/barnen är placerad i vår kö. Om ni inte erhållit bekräftelse inom 3 arbetsdagar vänligen kontakta oss på 076-555 51 48.