En dag på Fjärilen och Humlan

Småbarnsavdelningen öppnar 7.15. Frukost serveras 07:15 om man anmält behov av detta. Varje dag är vi utomhus en stund förmiddagen för att sedan gå in och erbjuda barnen olika aktiviteter. Under förmiddagens arbetspass serveras det frukt.

Aktiviteter som vi erbjuder barnen kan vara:

Vi arbetar fram till 10.30 då det är blöjbyte och sedan har vi samling med rim och ramsor, sång och rytmik eller terminens tema. Klockan 11.00 äter barnen lunch och därefter är det vila. Mellanmålet serveras klockan 14.15 därefter har vi aktiviteter antingen inomhus eller utomhus fram tills stängningen klockan 16.45.

Vi har två till tre veckors inskolning med mycket goda resultat och bygger genom detta upp en bra relation med barn och föräldrar.