Personal

Vi har tre (3) pedagoger på varje avdelning på småbarnssidan och fyra (4) pedagoger på varje avdelning på storbarnssidan. Vi har också en (1) specialpedagog och en (1) kock.