En dag på Grodan och Trädet

På avdelningarna Grodan och Trädet går barn som är mellan 2,5 och 6 år och vi tar vid där småbarnsavdelningarna slutade. Syskonavdelningarna öppnar gemensamt klockan 7:15. Frukost serveras 07:30 om man anmält behov av detta.

Under förmiddagen har barnen ett arbetspass där de själva väljer sin aktivitet. Det kan vara:

Barnen väljer själva att ta fruktpaus när det passar. Lunch äter vi kl 11:30 och varje barn dukar sin egen plats. Efter lunchen vilar de barn som behöver och de andra går ut, oavsett väder. Mellanmål serveras kl 14:30 och därefter arbetar barnen med olika aktiviteter inomhus eller utomhus. Förskolan stänger kl 16:45.