Föräldrakooperativ

Rosa Tornets Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ där föräldrarna tar ett aktivt ansvar för verksamheten genom att delta i någon av föräldrarkommittéerna:

Det står dig helt fritt att själv välja vilken grupp du vill vara aktiv i och huruvida du vill vara kommittéansvarig eller vice kommittéansvarig. Dessutom väljs förtroendevalda av stämman till styrelsearbete eller valberedning. För varje förälder ingår dessutom att varje vår och höst delta i två trädgårdsdagar då vi utför trädgårdsarbete och viss städning. På detta sätt hjälper föräldrarna till att förbättra barnens miljö och det ger dessutom en gyllene möjlighet för föräldrarna att lära känna varandra.

Rosa Tornets stadgar