Föräldrakooperativ

Rosa Tornets Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ där föräldrarna tar ett aktivt ansvar för verksamheten genom att delta i någon av föräldrarkommittéerna:

 • Matkommittén

  Lagar mat och bakar inför arrangemang såsom trädgårdsdagar och sommaravslutningen.

 • Fondkommittén

  Hjälper styrelsen att söka bidrag, stipendier och anslag för förskolan. Arbetar aktivt för att stärka skolans ekonomi och bearbetar sponsorer och donatorer för anslag.

 • Utemiljökommittén Trädgård

  Planerar hur utemiljön kan utvecklas och sköter viss löpande skötsel av trädgården. Planerar och arrangerar trädgårdsdagarna och kallar in övriga medlemmar till detta.

 • Utemiljökommittén Bygg

  Fixar, planerar, bygger, renoverar och restaurerar i utemiljön.

 • IT-kommittéen

  Bistår förskolechefen och pedagogerna med allehanda IT-frågor och IT-problem, uppgraderar och installerar nya program och hanterar mailen. Underhåller och utvecklar hemsidan/nätverket/skrivarna. Administrerar mail-listan.

 • Marknadsföringskommittén

  Ser till att Rosa Tornet syns och hörs. Skapar synlighet och medvetenhet i närområdet (skyltar, information etc.). Tar kontakt med press och media för att få artiklar/reportage publicerade och hittar nya vägar för att marknadsföra Rosa Tornet och skapa ett intresse hos nya familjer.

 • Fotografkommittén

  Fotograferar personal, styrelse och kommittéeansvariga till hemsida och affischer på avdelningarna. Bistår IT- och marknadsföringskommittéen med bilder till hemsida och marknadsföringsmaterial. Fotograferar vid arrangemang så som trädgårdsdagar och sommaravslutningen.

 • Innemiljö

  Reparerar och underhåller innemiljön, lokalerna, möbler och material. Bistår vid behov pedagogerna med vaktmästaruppgifter så som att sätta upp hyllor och montera vagnar.

fixardag-4

Det står dig helt fritt att själv välja vilken grupp du vill vara aktiv i och huruvida du vill vara kommittéansvarig eller vice kommittéansvarig. Dessutom väljs förtroendevalda av stämman till styrelsearbete eller valberedning. För varje förälder ingår dessutom att varje vår och höst delta i två trädgårdsdagar då vi utför trädgårdsarbete och viss städning. På detta sätt hjälper föräldrarna till att förbättra barnens miljö och det ger dessutom en gyllene möjlighet för föräldrarna att lära känna varandra.

Rosa Tornets stadgar