Personal

Pedagoger på småbarnsavdelningen Fjärilen

Cecilia
Jag började arbeta på Rosa Tornet Nov- 01. Jag är diplomerad småbarnspedagog, montessoripedagog 0-6år med specialistexamen (NAMEX) samt legitimerad förskollärare.
Johanna
Jag har jobbat på Rosa Tornet sedan hösten 2007. Våren 2010 gick jag förskolelyftet på Malmö Högskola. Bor i Lund med sambo och barn. På min fritid umgås jag med min familj och reser gärna.
Patricia
Jag har arbetat som vikarie i hela huset sedan september 2011.

Pedagoger på småbarnsavdelningen Humlan

Camilla
Jag har arbetat på Rosa Tornet sedan maj 2012. Jag är utbildad barnskötare, dipl. montessorilärare och dipl. småbarnspedagog.
Litsa
Jag har arbetat på Rosa Tornet sedan augusti 2011. Jag är utbildad barnskötare och läser nu under 2016/17 till dipl. småbarnspedagog.
Linda
Jag har arbetat på Rosa Tornet sedan 2009. Jag är legitimerad förskollärare, montessoripedagog och utbildad ateljerista. I nuläget utbildar jag mig till specialpedagog på Malmö Högskola.

Pedagoger på syskonavdelningen Grodan

Izabela
Jag är legitimerad förskollärare och lärare inom grundskolans tidigare år. Utöver min grundutbildning är jag även montessoripedagog. Vidare har jag även fördjupat mig i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, detta via kurser och litteratur. Min anställning på Rosa tornet började i januari 2009.
Evelina
Jag har arbetat på Rosa Tornet sedan 2009. Hösten 2011 valde jag att utbilda mig till förskollärare. Sedan januari 2015 är jag legitimerad förskollärare.
Melanie
Jag är legitimerad förskollärare sedan 2007. Jag har montessorikompetens och har läst kurser i utepedagogik samt barnlitteratur. Jag har arbetat på Rosa Tornet sedan januari 2015.
Melissa
Ursprungligen kommer jag från USA och jag kom till Sverige 1976. Min tvåspråkighet har jag använt som modersmålslärare för barn från 6 år till och med gymnasiet. Jag är särskilt intresserad av natur, kultur och språk och vill gärna ge våra barn en fin grund att stå på. Jag har en lång erfarenhet av montessoripedagogiken. Först som engagerad förälder till mina sex barn som alla gick på montessoriförskolor och skolor. Dessutom har jag utbildning till montessorispecialist för barn i åldern 3-6 år, Namex.

Pedagoger på syskonavdelningen Trädet

Ingrid
Jag är legitimerad förskollärare och grundskollärare för de tidigare åldrarna. Utöver detta är jag utbildad montessorilärare upp till 16 år. Under de senaste åren har jag tagit kurser i utomhuspedagogik samt naturvetenskap och teknik för förskolan. Jag har arbetat på Rosa Tornet sedan januari 2015.
Sofie
Jag är utbildad lärare för de tidigare skolåren samt förskoleklass sedan 2007. Under min tid på Rosa Tornet har jag utbildat mig till montessoripedagog för åldrarna 0 – 16 år. Jag började arbeta på Rosa Tornet hösten 2009.
Danijela
Jag är legitimerad förskollärare sedan januari 2015. Jag har arbetat på Rosa Tornet sedan augusti 2014.
Camilla
Jag är förskollärare och montessoripedagog. Vidare har jag också utbildning inom teckenspråk och hållit kurser inom ämnet. Jag har arbetat på Rosa tornet sedan augusti 2016

Förskolechef

Malin
Jag har arbetat på Rosa Tornet sedan 2008 och varit förskolechef sedan hösten 2016. Jag är legitimerad förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare och har montessoriutbildning för barn 0-16 år. Jag har även läst en tvåårig utbildning i förskolans ledarskap på Malmö högskola.

Kock

Camilla
Jag bor utan för Åkarp med min man Johan och våra 2 barn Max och My. Har arbetat i restaurangbranschen i ca 20 år, senast som köksmästare på skeppsbron 2. Jag har även drivit hunddagis i 4 år. Min fritid ägnar jag främst åt mina barn, trädgården, att fixa hemma och att baka.

Vikarier

Hanna
Johanna E
Kristina
Emma